Főoldal      Önkormányzati választás 2019.      Információk

Meghívó


2019. augusztus 29-én (csütörtökön) 15:00 órára összehívom
a Tépei Helyi Választási Bizottság ülését,
melyre Önt tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme (Rákóczi u. 1.)


NAPIREND


1. Döntés jelöltek nyilvántartásba vételéről
    Előadó: HVB elnök


Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjen.
Esetleges távolmaradását az (54) 412 - 012 telefonszámon előre jelezze.


Tépe, 2019. augusztus 28.
                    Üdvözlettel:
                                                                        Dr. Bálint Erika
                                                                            HVI vezető

 
K Ö Z L E M É N Y

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napra kitűzött választásáról
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását a köztársasági elnök 2019. október 13. napra tűzte ki. A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. Amennyiben a választópolgár nem kap értesítőt, a Helyi Választási Irodánál érdeklődhet a névjegyzékbe történő felvételről.
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 168. § alapján a választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben vagy mozgóurnával szavazhat.
 
A Ve. 169. § alapján szavazni a szavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
 

Tépe településen az alábbi szavazóhelyiségek állnak a választópolgárok rendelkezésére:

1. számú szavazókör: Tépei Közösségi Ház, 4132 Tépe, Rákóczi u. 2.
 
Ajánló íveket 2019. augusztus 24-től lehet átadni a jelölt, jelölő szervezet részére. A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat. A jelölt bejelentésére 2019. szeptember 9. napon 16 óráig van lehetőség.
 
Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, 2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat.
 
A Tépei lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmezheti, hogy a választási iroda mozgóurnát biztosítson részére. A mozgóurna iránti kérelmet
a) a Helyi Választási Irodához:
- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig,
- 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13-án 12.00 óráig,
b) az illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel 2019. október 13-án 12.00 óráig
lehet benyújtani.
 
Amennyiben a választással kapcsolatos kérdéseik vannak, érdeklődni lehet a Helyi Választási Irodánál és a Nemzeti Választási Iroda honlapján: www.valasztas.hu
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei az alábbiak:
Helyi Választási Iroda címe: 4132 Tépe Rákóczi u. 1.
Telefonszáma: +36 (54) 412-012
E-mail címe: tepeph@gmail.com
Honlapcíme: www.tepe.hu
Helyi Választási Iroda vezető: Dr. Bálint Erika Katalin
Helyi Választási Iroda vezető helyettes:
Szabóné Borbély Emese