Főoldal      Településünkről      A Dalárda története
 
A Dalárda története
 

 

      A tépei reformátusok egyházi dalárdájukat 1890-ben alapították, amely 1955-ig működött. Volt időszak, amikor a közös éneklésben negyvenen vettek részt. Egyensapkájuk, a Bocskai sapka először tollal, majd árvalányhajjal díszítve rangot jelentett. A Dalárda az éneklés megszerettetésén túl, a közösségi szellem alakításában is nagy szerepet játszott. Kiss János kántortanító négy szólamban énekeltette a férfiakat, sőt még fa- és rézfúvósok is kiegészítették a kórust. Mindig egyházi énekkar volt, de szívesen énekeltek magyar népdalokat, nótákat, hazafias énekeket. Rangot jelentett dalárdistának lenni, mert nem vettek fel mindenkit.
 
        1990-ben Szőllősi Olivér énektanár-iskolaigazgató  elhatározta, hogy újraéleszti az énekkart. Azóta rendszeres résztvevői a gyülekezeti és községi rendezvényeknek. A szolgálatokért kapott adományokat a templom és a gyülekezeti ház karbantartására fordították. Egyházi és nemzeti ünnepeken és minden temetésen szolgálnak. A Tépei Dalárda évről évre számos meghívást kap a környező településekre.
 
        2007-ben a Teremtő Isten hazahívta megfáradt szolgáját, és búcsút kellett venni Szőllősi Olivértől a Dalárda áldozatos, türelmes, jószívű vezetőjétől.
 
 
 

Szőllősi Olivér

 


"A dal a lélek mosolya"

 

       Szőllősi Olivér 1935-ben született Olcsván. A debreceni tanítóképző elvégzése után 1953-ban került a Tépei Általános Iskolába. Édesapja szelleméhez hűen - aki református kántor-tanító volt - őrizte a népi, nemzeti hagyományokat és amennyire csak lehetett tartotta a lelket a tépeiekben a legnagyobb megpróbáltatások közepette. Színműveket, drámákat tanított be fiataloknak, a népi kulturát erősítette, s így vezetett citerakört, pávakört. Az iskola igazgatói tisztség betöltése után 1996-ban nyugdíjba vonult. 1990-ben elsőként kezdeményezte a Tépei Dalárda újraalakítását, amelynek első nagyszabású bemutatkozása a milleniumi ünnepségen volt a templomban a milleniumi zászló átadásakor. Tépén és a környező településeken számos alkalommal lépett fel a Dalárda, amelyet mindig szeretettel, türelemmel vezetett. 2007-ben Teremtő Istene hazahívta. Emlékét megőrizzük, református népi kultúráért meggyújtott fáklyáját tovább visszük.