Főoldal      Pályázatok      Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázat
 

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázat

EFOP-3.3.2-16-2016-00270

Kedvezményezett neve: Tépe Község Önkormányzata


Projekt címe: Kultúra - COOL-túra


Projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00270 


A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. szeptember. 01.


A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2020. augusztus.31.


A támogatás mértéke: 100 %


A támogatás összege: 25.000.000 Ft

 

A projekt célja:

 

-         Kiszélesíteni a térségi kínálatot informális, tanórán kívüli kompetenciafejlesztő programokkal.

-         A tevékenységek célja, hogy segítse a gyermekek személyiségfejlődését és képességeik kibontakoztatását, innovatív gondolkodásmódjuk fejlesztését: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növeljék önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítsék motiváltságukat.

-         A kreatív, hasznos szabadidő-eltöltés mellett a gyerekek tapasztalatot szerezzenek a vidéki életről, a gazdálkodásról és megtanulhatják, hogyan lesz a vetőmagból élelmiszer, étel.

-         A programok több kompetenciaterületen fejlődési, tapasztalatszerzési lehetőséget kínálnak. Az angol szakkör az idegen nyelvi kompetenciát fejleszti, a média a szövegértés- szövegalkotást és az informatikát, a táblajáték a matematika- logikai kompetenciát, a tanulásmódszertan a tanulás-tanulását, a kisfarmer és a boszorkánykonyha pedig a hétköznapi életben jól hasznosítható ismereteket ad át, készségeket alakít ki. A témanapok lehetőséget biztosítanak a többi településen tanuló diákoknak, hogy megtekinthessék a helyi értékeket, az óvodások pedig bepillantást nyerhetnek az „iskolás” foglalkozásokba.

-         A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, valamint a települések megtartóerejének és a résztvevő diákok továbbtanulási lehetőségeinek növelése.

 

A támogatott tevékenységek:

 

kisfarmer szakkör, boszorkánykonyha szakkör, táblajáték szakkör, média szakkör, angol szakkör.

 

Projekt célcsoportja

 

3-18 éves gyerekek, akik a településen élnek, illetve a település óvodájába, iskolájába járnak. A célcsoport tagjai továbbá az együttműködési megállapodásokban megjelenő, környező településeken található iskolák tanulói. A projekt kiemelt figyelmet fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre.

 

 A megvalósítás helyszíne:

 

A Művelődési Ház, a Tépei Általános Iskola és a Tankonyha.

Tépe, Rákóczi u. 2., Tépe, Kossuth u. 1., Tépe, Dózsa Gy. u. 1.
 
 
 
 
 
 
Tépe Község Önkormányzata

Cím: 4132 Tépe, Rákóczi utca 1.

Telefon: +36 (54) 412-012

E-mail: tepeph@gmail.com

Honlap: www.tepe.hu

EFOP 3.3.2-16-2016-00270